ათეა-ს აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის (2019-2025) პირველადი პროექტი განიხილეს

3 თებერვალი