დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის (2019-2025) პროექტის განხილვა სამცხე-ჯავახეთში

23 იანვარი