ჩეხეთის რესპუბლიკის დელეგაცია საქართველოში

12 ივლისი