შეხვედრა დეცენტრალიზაციის პროცესის მიმდინარეობაზე

12 ივლისი