სოფლის განვითარება რაჭა-ლეჩხუმში

მიზანირეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ბაზარზე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომობის ზრდით

დონორიშვეიცარიის განვითარების სააგენტო/ქეა

სამიზნე ჯგუფი/არეალირაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი

განხორციელების ვადა2010-2011