ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

მიზანისაქართველოს მუნიციპალიტეტებზე ეკონომიკური კრიზისის გავლენის კვლევა

დონორიევროპის საბჭო/ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა2009