საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების უნარ-ჩვევების განვითარება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

მიზანი: საგანგებოს სიტუაციებზე რეაგირების უნარ-ჩვევების განვითარება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: სენაკის, ონის, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2008-2009