ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციის რეგიონული ოფისების განვითარება

მიზანი: თვითმმართველობის ასოციაციის ქმედითუნარიანობის გაძლიერება

დონორიVNG

სამიზნე ჯგუფი/არელიმუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა2008