ტრენინგის უნარ-ჩევევების გაძლიერება ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციაში

მიზანისაბაზისო ტრენინგის კურიკულუმების შედგენა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის. ასოციაციის როლის გაძლიერება მოხელეთა ტრენინგებში

დონორი: ევროპის საბჭო/ნორვეგიის თვითმმართველობის ასოციაცია

სამიზნე ჯგუფი/არელიადგილობრივი თვითმმართვველობის ეროვნული ასოციაცია

განხორციელების ვადა2007-2008