ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება

მიზანიადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტრენინგების ეროვნული სისტემის  განვითარება

დონორიევროპის საბჭო/ნორვეგიის თვითმმართველობის ასოციაცია

სამიზნე ჯგუფი/არელიახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები, თვითმმართველობის არჩეული წევრები

განხორციელების ვადა2006