ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემა დეცენტრალიზაციის პროცესის შესახებ

მიზანითვითმმართვველობის ორგანოთა ინფორმირება დეცენტრალიზიციის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

დონორიგერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდი

სამიზნე ჯგუფი/არელი:ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეული მოხელეები

განხორციელების ვადა2006