დეცენტრალიზაციის პროცესის მხარდაჭერა საქართველოში

მიზანი: თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის ლობირების უნარ-ჩვევების განვითარება და მუნიციპალიტეტების ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართველობის  რეფორმაში

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: საქართველოს მუნიციპალიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

განხორციელების ვადა: 2004-2005