რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობით

მიზანი: საქართველო-სომხეთის საზღვარზე არსებული თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის ხელშეწყობა

დონორი:  MATRA (ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო)

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: ნინოწმინდის, ბოლნისის, დმანისისა და მარნეულის მუნიციპლიტეტები

განხორციელების ვადა:2010-2012

 

იხილეთ ფაილი