საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

დასრულებული პროექტები

პროექტი: სოფლის განვითარება რაჭა-ლეჩხუმში


07 მარტი 2012 წელი

მიზანი:რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ბაზარზე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომობის ზრდით

დონორი:შვეიცარიის განვითარების სააგენტო/ქეა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი

განხორციელების ვადა: 2010-2011

ასევე იხილეთ