საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

დასრულებული პროექტები

პროექტი: თანამშრომლობის წახალისება მიგრანტებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის


06 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხარდაჭერა მიგრაციისა და განვითარების პროცესების  დასაკავშირებლად

დონორი: ევროპის კავშირი/გაეროს განვითარების პროგრამა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:  ქ. ქუთაისი, ტყიბულის, ზესტაფონის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2009-2010

ასევე იხილეთ