საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

დასრულებული პროექტები

პროექტი: ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში


06 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: საქართველოს მუნიციპალიტეტებზე ეკონომიკური კრიზისის გავლენის კვლევა

დონორი: ევროპის საბჭო/ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა: 2009

ასევე იხილეთ