საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

დასრულებული პროექტები

პროექტი: მუნიციპალური განვითარების პროგრამა

9 მარტი 2012 წელი

მიზანი: სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმარების პრაქტიკის დანერგვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

დონორი:ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:გურიის რეგიონი

განხორციელების ვადა: 2010-2011

 

პროექტი: ინფრასტრუქტურული განვითარების და სოფლის კომუნალური სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი

9 მარტი 2012 წელი

მიზანი: ფისკალური ეფექტურობის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე,სამოქალაქო ჯგუფებს შორის დისკუსიის წარმართვა და 

პროგრამების ეფექტურობის ზრდის ხელშეწყობა

დონორი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011

პროექტი: სოფლის განვითარება რაჭა-ლეჩხუმში

7 მარტი 2012 წელი

მიზანი:რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ბაზარზე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომობის ზრდით

დონორი:შვეიცარიის განვითარების სააგენტო/ქეა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი

განხორციელების ვადა: 2010-2011

პროექტი: თანამშრომლობის წახალისება მიგრანტებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის

6 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხარდაჭერა მიგრაციისა და განვითარების პროცესების  დასაკავშირებლად

დონორი: ევროპის კავშირი/გაეროს განვითარების პროგრამა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:  ქ. ქუთაისი, ტყიბულის, ზესტაფონის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2009-2010

პროექტი: ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

6 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: საქართველოს მუნიციპალიტეტებზე ეკონომიკური კრიზისის გავლენის კვლევა

დონორი: ევროპის საბჭო/ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა: 2009

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

ასევე იხილეთ