დელეგაცია ევროპის რეგიონთა და თვითმმართველობათა კომიტეტის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში - CORLEAP

სახელი, გვარი ძირითადი/სათადარიგო წევრი ელ-ფოსტა თანამდებობა
ქეთევან მამულაშვილი  დელეგაციის ხელმძღვანელი 

k.mamulashvili@hotmail.com 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 
ნინო ლაცაბიძე  დელეგაციის წევრი  ninocityhall@gmail.com  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 
სანდრო სორდია  დელეგაციის წევრი  sandrosordia@gmail.com  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი