საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტი:ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საქართველოში


09 მარტი 2012 წელი

მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

დონორი: USAID

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები

განხორციელების ვადა: 2012-2013

ასევე იხილეთ