საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტი: სახელმწიფო ინვესტიციების მენეჯმენტი მუნციპალურ დონეზე


06 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: სახელმწიფო ფინანსების ეფექტური მენეჯმენტის ხელშეწყობა და ფინანსური სტრატეგიების შემუშავება

დონორი: სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011

 

დეტალურად პროექტის აქტივობების შესახებ: http://nala.ge/uploads/NISPAcee.pdf

ასევე იხილეთ