საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტი: "თემთა მობილიზაცია მოწყვლად რეგიონებში"

4 ივლისი 2014 წელი

მიზანი:რეგიონებში  სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მიმდინარეობს ჰიდრო-ელექტრო სადგურების მშენებლობა და ამ პროცესებში ადგილობრივი მოსახლოების მაქსიმალური ჩართულობა.

 

დონორი: ნორვეგიის  საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის  რეგიონი.

 

განხორციელების ვადა: 2012-2015 წლები

პროექტი:ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საქართველოში

9 მარტი 2012 წელი

მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

დონორი: USAID

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები

განხორციელების ვადა: 2012-2013

პროექტი: სახელმწიფო ინვესტიციების მენეჯმენტი მუნციპალურ დონეზე

6 ივნისი 2011 წელი

მიზანი: სახელმწიფო ფინანსების ეფექტური მენეჯმენტის ხელშეწყობა და ფინანსური სტრატეგიების შემუშავება

დონორი: სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011

 

დეტალურად პროექტის აქტივობების შესახებ: http://nala.ge/uploads/NISPAcee.pdf

  • 1
  • 2

ასევე იხილეთ