დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო ჯგუფის რიგით მესამე შეხვედრა (2014 წლის 1 ოქტომბერი)