ეროვნული კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება ადგილობრივ დონეზე - პოლიტიკა და ქმედება" (2016 წლის 1 აპრილი)