ტრენინგების მეშვიდე სესია ადგილობრივ თვითმმართველობების წარმომადგენელთათვის (2015 წლის 23 მარტი)