მედია ტურები

მედია ტური I
კახეთის რეგიონი
თარიღი: 2013 წლის 11-12 აპრილი  

მედია ტური II
შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები
თარიღი: 2013 წლის 21-23 დეკემბერი

მედია ტური III
სამეგრელო, ზემო სვანეთის რეგიონი
თარიღი: 2014 წლის 24 - 27 ივლისი


უკან