საკოორდინაციო პანელი

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენო (USAID)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU)

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი (IUCN)

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

მსოფლიო ბანკი 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

WWF ბუნების მსოფლიო ფონდი


სამინისტროები და სამთავრობო სააგენტოები

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია


არასამთავრობო ორგანიზაციები

CENN - კავკასიის გარემოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი

კავკასიის გარემოს რეგიონალური ცენტრი (RECC)

კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის  – “ეკოხედვა/ECOVISION”

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა

ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა"

ენერგოეფექტურობის ცენტრის (EEC)

სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი "ნაკრესი"

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი

 

პროექტები და პარტნიორი ასოციაციები

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“

მმართველობა განვითარებისათვის

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერების
პროგრამა (EC-LEDS)
 

ClimaEast - კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა
აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთში