მარნეულის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 

ქამანდარ ისმაილოვი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე 

სამუშაო ჯგუფის წევრები

ტარიელ მუსაევი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების
და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

ლერი ფანგანი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის 
უფროსი

დავით ხარშილაძე - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების
და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა 
და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი 

მამუკა ნავერიანი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალური 
უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი

რევაზ არეშიძე - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ირაკლი ბურნაძე - მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

გრიგოლ ჯალაღონია - მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს. 
"მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი"-ს დირექტორი

იოსებ ჯიყაშვილი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს 
"მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო"-ს  დირექტორი
უკან