ონის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

დავით რაზმაძე - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, 
სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

გივი ბენდიანიშვილი - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის ზედამხედველობის 
განყოფილების უფროსი

მარინე გოშაძე - ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება - 
ფორუმელების" თავმჯდომარე

ვანო ბაღაშვილი  - ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე


უკან