ხობის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

ანტონ ვარდია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა
და პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

როზეტა შულაია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების,
სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი 

მალხაზ იოსავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა 
და პროგრამების მართვის სამსახურის მუნიციპალური პროგრამების მართვის, 
სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის რეგულირების განყოფილების უფროსი

გრიგოლ თოდუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

გიორგი თათარაშვილი - შპს "ხობის დასუფთავება და განათების" დირექტორის 
მოვალეობის შემსრულებელი

თემურ კანკავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების
სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

მზია ჩიტაია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,  ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 უკან