ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშო ჯგუფის წევრები

გოჩა აბაშმაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის,
არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

მაიზერ ცელაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  განათლების, 
ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

გიორგი ხარაბაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ეკონომიკისა 
და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი

მალხაზ გორგოშიძე – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

ვახტანგ ვაშაყმაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა 
და ტურიზმის განვითარების სამსახურის კულტურის განყოფილების უფროსი

კახა იმნაძე – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 
ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი სამშენებლო 
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების საკითხებში

შოთა სარიშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი
რესურსების მართვის საკითხებში

შალვა კონჯარია – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის“ დირექტორი


უკან