გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი

იამზე მახათაზე

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 
მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის აგრარული განყოფილების 
უფროსი

სამუშო ჯგუფის წევრები

თამარ ლობჯანიძე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

იოსებ ახალკაციშვილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის
სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

ნინო თამაზაშვილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,
კულტურისა და სპორტის სამსახურის სპორტის განყოფილების სპეციალისტი

ილგამ მამედოვი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური
განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის
მოადგილე

 უკან