ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 

დიმიტრი ყიფიანი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

ზაზა ჩაჩანიძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ფერაძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე

ზურაბ ხაჩიძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–
საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე

ზურაბ კურტანიძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ჩადუნელი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური 
განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

რუსუდან შუბითიძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სივრცით–ტერიტორიული 
მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი

ლევან თაბუნიძე - ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციის დირექტორი

მერაბ იობაშვილი - ააიპ „ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობის“
სამსახურის უფროსი


უკან