ადიგენის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

ნინა მეტრეველი - ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის
სივცრით მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ზედამხედველობის
განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ადგილობირივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების
ადმინისტრირების საკითხებში 

აჩიკო ლობჟანიძე -   ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის
სივცრით მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
მშენებლობის პროექტირების საკითხებში 

გურამ ბოჩიკაშვილი -  ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის
საკითხებში

ზაურ მსხვილიძე - ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკისა და სტატისტიკის
საკითხებში

ნონა რეხვიაშვილი - ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში

ელგუჯა შეყლაშვილი - ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტის,
ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის წამყვანი
სპეციალისტი სპორტის საკითხებში უკან