მცხეთის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 

ნუგზარ ხუხუნაიშვილი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე


სამუშაო ჯგუფის წევრები

შალვა ქემოკლიძე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების 
მართვის სამსახურის უფროსი

შოთა აბაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის
განვითარების სამსახურის უფროსი

რევაზ ელოშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა 
და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

მერაბ თუხარელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსი

ნინო გიგაური - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი

მიხეილ თელია - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების მართვის
სამსახურის ადგილობრივ მოსაკრებელთა განყოფილების უფროსი

ნინო ლაზვიაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე 

თინა ხუბაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

მალხაზ ნოზაძე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

 

 


უკან