ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი

ფართობი -  659 კმ²
მოსახლეობა - 41300
ვებ-გვერდი: www.khobi.ge


ხობის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის აღწერა     

ხობის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი შეადგენს 67 600 ჰა-ს, საიდანაც 29 454 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ხოლო 16 156 ჰა ტყეებს უჭირავს. ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილოეთით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო- აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს, აღმოსავლეთით სენაკის, სამხრეთით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით - ქალაქი ფოთი, დასავლეთით - შავი ზღვა. ხობის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკულ ნოტიო- კლიმატურ ზონაში, რომელიც ხასიათდება თბილი ზამთრითა და ცხელი ნოტიო ზაფხულით. ჰაერის წლიური საშუალო ტემპერატურა +140C-ია, ნალექების წლიური საშუალო რაოდენობა კი 1 700-1 825 მმ. ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა (240-320 მმ) შემოდგომაზე (სექტემბერ-ოქტომბერი) მოდის. მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია ხობისწყლით, ცივით, ჭურიათო, რიონითა და მათი შენაკადებით. 
2012 წლის მდგომარეობით, ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41 800 კაცს (geostat.ge) მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებაა, მათ შორის 1 ქალაქი და 56 სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა არის 5 809 კაცი, სოფლად კი ცხოვრობს 36 291 კაცი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 61 კაცი/კმ2 , რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2 ) ოდნავ ჩამოუვარდება. მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებიდან მიღებული შემოსავალი, საჯარო სამსახურები და ვაჭრობა. მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს ძირითადად უზრუნველყოფს ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, ქონების გადასახადი და მომსახურეობის სფერო-ტრანსპორტი. წარსულში მუნიციპალიტეტის ძირითად შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები. მუნიციპალიტეტს აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობის, გადამამუშავებელი მრეწველობის და ტურიზმის აღორძინება.

 

ბრძანება "ხობის მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ"უკან