შეთანხმების ხელმომწერნი

 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2014 წლის 31 ოქტომბერი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2011 წლის 15 ივლისი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2015 წლის 16 მარტი

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2012 წლის 13 ივლისი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2015 წლის 27 თებერვალი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2011 წლის 15 ივლისი

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2015 წლის 11 მაისი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2011 წლის 2 მაისი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2010 წლის 30 მარტი

თელავის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2015 წლის 30 იანვარი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2014 წლის 24 მარტი

თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2015 წლის 13 იანვარი

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიერთების თარიღი: 2013 წლის 1 აგვისტო
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  უკან